Skrivet av: Kapten Nemo | lördag 4 oktober 2008

Populisten Peter Althin och barn i rättsapparaten

Kristdemokratiske riksdagsledamoten och advokaten Peter Althin vill införa barndomstolar för att, enligt egen utsago, låta samhället markera att de brott barn begår också tas på allvar.

Peter Althin

Peter Althin

Peter Althin har gjort sig känd genom flera spektakulära uttalanden och vet att nyttja media till sin fördel. Möjligen är det en del av en uttänkt plan att efterträda som partiledare eller på annat sätt befästa sin position inom Kristdemokraterna eller så är det bara ett utslag av hans personlighet. Brottsligheten bland barn under 15 år är inte av den digniteten att den förtjänar den uppmärksamhet den ges i media idag.

Låt mig närmare reda ut begreppen kring Peter Althins förslag.

Som det är idag har vi en straffmyndighetsålder på 15 år. Den som är yngre än så kan inte straffas för sina gärningar. Althin utgår i sitt resonemang som om det innebär att en gärningsman under 15 år helt slipper åtgärder från samhällets sida om denne begår ett brott.

Detta är inte sant. För det första blir en underårig gärningsman skyldig att ekonomiskt ersätta de skador han eller hon orsakar. För det andra kan det vid allvarliga brott bli fråga om ingripande från sociala myndigheter om föräldrarna eller barnets miljö anses vara en del av problematiken bakom brottet. Lagen medger ordentliga ingripanden vid allvarliga brott. Det är de lindriga brotten i enstaka form som undgår samhällets repression. Det är naturligtvis olyckligt och där kan man absolut förändra lagstiftningen!

Mitt förslag är att man utvidgar sociala myndigheters möjligheter att göra ingripanden och omplaceringar av barn som begår upprepade brott. Processen är redan idag civilrättslig och bör förbli sådan, det vill säga att de sociala myndigheternas beslut kan överklagas i förvaltningsdomstol.

Att som Peter Althin föreslå, en brottmålsdomstol för barn med tillämpning av rättsystemets straff är ingen del av en önskvärd utveckling. Det finns mängder av länder som kan verka som avskräckande exempel, tex USA där man kan låsa in 13-åringar i fängelse för vuxna. Även om det inte är Peter Althins avsikt så bör han förstå vad hans förslag kan leda till i förlängningen.

Pojke 10 år iförd handfängsel i USA

Pojke 10 år iförd handfängsel i USA

Yttermera handlar det också om vilka signaler samhället ger sina medborgare i fråga om samhällets syn på barn. Enligt min mening så bör i så fall barn ha större egna rättigheter om de kan anses vara fullt medvetna om konsekvenserna av sina handlingar när de är under 15. Får jag föreslå en körkortsålder på 14 år i så fall? Med skyldigheter kommer nämligen rättigheter, åtminstone i ett demokratiskt samhälle.

Slutligen; samhället ska givetvis inte stå passivt när barn begår brott. Jag menar dock att dessa barn ska vara föremål för sociala myndigheters ingripanden och inte straffrättsliga åtgärder. De sociala myndigheternas ingripanden kan mycket väl utvidgas i lagen. Omplacering, vårdhemsboende och annat är i de flesta fall straff nog och dessutom bra mycket lämpligare för att få ett problemfyllt barn på rätt köl igen.

Annonser

Kategorier

%d bloggare gillar detta: