Skrivet av: Kapten Nemo | torsdag 29 maj 2008

Om girighet, arvstvister och lögner

striden om grundaren av tidskriften Expo tillika deckarförfattaren Stieg Larssons bokmiljoner rullar vidare. Ikväll gick också ett TV-program om det hela.

Stieg Larsson

Mitt intryck är att Stieg Larssons far Erland Larsson och bror Joakim Larsson ger ett någorlunda om än lite småaktigt balanserat intryck. Eva Gabrielsson framstår som inte bara girig utan också rent brottslig då hon vägrar att lämna ut Stieg Larssons dator till dödsboet enligt tingsrättens beslut. Att fadern och brodern har försökt förhandla med Eva Gabrielsson genom att mot ett utfående av datorn låta Eva Gabrielsson ta över Stieg Larssons lägenhet framstår som en fair deal som de faktiskt inte är skyldiga till. Det är inte utpressning om man har laga rätt till något, trots att Uppdrag Granskning försöker påvisa motsatsen.

Eva Gabrielsson vägrar alltså följa domstolens beslut om att datorn ska tillfalla dödsboet och därmed Larssons bror och far. Hon anför en rad argument som skäl till att hon och Stieg Larsson aldrig gifte sig.

Eva GabrielssonHon menar att det uppmärksammade mordet på Björn Söderberg 1999 och övriga hot från högerextrema rörelser innebar ett hinder för att hon och Stieg skulle gifta sig. Det hela hade varit beömkansvärt om det inte hade varit för att mordet på Söderberg begicks den 12 oktober 1999 och hon och Stieg Larsson således levt innan som ogifta i ca 25 år innan dess! Eva Gabrielsson har också i en annan intervju hävdat att det var av rädsla för gärningsmännen som hon menar var efterspanade i flera månader för mordet på Söderberg. Emellertid visar tidningsartiklar att de tre som dömdes för mordet greps två dagar efter mordet och således omöjligen kunde innebära något hot mot henne och Stieg. Eva Gabrielsson hävdar också i en tidigare intervju att passfoto på Björn Söderberg och Stieg Larsson skulle ha beställts samtidigt – något som skulle illustrera den kraftiga hotbilden och därmed ett hinder mot giftemål. Enligt Expos dåvarande webbplats (se citat nedan) så hade alla som startade Expo 1995 skyddade personuppgifter vilket bland annat innebär att något passfoto inte kunnats fås ut på Stieg Larsson sedan 1995.

”Varför har eXpo hemlig redaktion?

Att skriva om högerextremism är inte så uppskattat av de man skriver om, vilket inte minst kampanjen mot tidningens återförsäljare och tryckeri våren -96 visade. Därför har vi valt att låta eXpos redaktionslokal vara hemlig. Alla som jobbar fast med tidningen har också skyddad identitet och går alltså inte att spåra på vanligt sätt. Detta gör vi för att undvika trakasserier och för att kunna leva ett något så när normalt liv utanför”

Något passfoto på Stieg Larsson kan alltså omöjligen fåtts ut vid den här tidpunkten. Uppgifter som tex om och vem Stieg Larsson var gift med omfattades också av den starka sekretessen som skyddade personuppgifter innebär. I SvD’s artikel hävdar Eva Gabrielsson att hennes passfoto samtidigt också begärts ut – en helt ny uppgift som aldrig framkommit i tidigare intervjuer med henne – och i samma andetag hävdar hon att högerextremisterna trodde att Steig Larsson var homosexuell och inte levde med någon kvinna. Kort sagt, Eva Gabrielsson far med osanning på flera punkter om skälen till varför hon och Stieg aldrig gifte sig!

Låt oss ändå anta att Eva Gabrielssons skäl är korrekta, att hon är sanningsenlig. Om det nu var så att det var en överenskommelse mellan henne och Stieg Larsson om att de inte skulle gifta sig pga säkerhetsskäl så vill jag mena att om man satt in sig i en sådan fråga så har man nog tänkt på vad som ska hända med sin kvarlåtenskap och därmed upprättat ett testamente! Enligt vittnesuppgifter har ju Stieg Larsson till och med avböjt att upprätta ett testamente trots att flera av hans vänner erbjöd sig att upprätta det åt honom! Ytterligare en sak som visar på Stieg Larssons medvetenhet om frågan kring hans kvarlåtenskap är ju det faktum att han faktiskt efterlämnade ett testamente – det om något visar ju att han var medveten om problematiken. Sedan att testamentet troligtvis kommer ogiltigförklaras är en annan femma.

Eva Gabrielsson säger i Uppdrag Granskning att hon ”slutade hålla tyst inför medierna”. Detta är inte sant. Hon har från dag ett då hon insett att hon inte är dödsbodelägare gått ut i massmedierna. Det klingar falskt och ihålig när hon säger att det inte handlar om pengarna – 80 miljoner kronor är skäl nog för henne att ljuga och föra en kampanj i media.

Jag är den förste att skriva under på att 30 års samboförhållande borde rendera samma arvrätt som vid giftemål. I just det här fallet är jag tveksam eftersom Eva Gabrielsson handskas så ovarsamt med sanningen.

Stieg Larsson var en hårdför kommunist av den gamla skolan och han tog aldrig avstånd från kommunismen. Att man nu påträffat ett över 30 år gammalt testamente, som visserligen saknar juridisk bäring, där Stieg Larsson testamenterar sin kvarlåtenskap till en revolutionär kommunistisk organisation förvånar nog ingen. Att organisationen, liksom många andra kommunistiska sekter, inte finns kvar innebär utöver de juridiska svagheterna i testamentets upprättande att kvarlåtenskapen tillfaller brodern och fadern. Det är juridiskt korrekt och Eva Gabrielsson och hennes anhängare försöker spela på känsloargument som SVT och övrig media borde hålla sig för goda för att förmedla.

Personligen anser jag att Millenium-böckerna är grovt överskattade men det saknar relevans i en diskussion kring arvstvister i allmänhet och det här fallet i synnerhet. Huruvida Erland och Joakim Larsson förtjänar pengarna eller ej är ointressant för diskussionen. Vad jag vänder mig emot och vad som får mig att indirekt ställa mig på deras sida är Gabrielssons sätt att handskas med sanningen.

Att media ställer sig på Gabrielssons sida är nog ett utslag av att massmedia gillar tidskriften Expo och de vet att Eva Gabrielsson skulle säkra Expos framtid med ett antal miljoner. Det var också det som var kärnfrågan i Uppdrag Granskning; att Expo inte fått tillräckligt med pengar. Nu har ju fadern och brodern bevars skänkt en miljon kronor till den kartläggande stiftelsen. Det kostar nämligen pengar att driva åsiktsregistrering och antirasism. Arvstvister är alltid uppslitande för alla parter. Det bästa hade naturligtvis varit om Stieg Larsson författat ett testamente där han preciserat hur han hade velat att hans kvarlåtenskap skulle fördelas. Det är tänkvärt för alla människor, oavsett hur små eller stora deras tillgångar är.

Som fotnot kan tilläggas att Malena Janson, kolumnist i SvD kritiserade SVT för Uppdrag Gransknings program om arvet efter Stieg Larsson.

Annonser

Kategorier

%d bloggare gillar detta: