Skrivet av: Kapten Nemo | fredag 24 april 2009

Felaktig myndighetsutövning kan resultera i skadestånd

SvD meddelar att den morddömde studenten som var antagen till läkarprogrammet vid Uppsala universitet nu kräver skadestånd, och får man anta, rättelse är egentligen inte så konstigt. Justititekanslern har till uppgift att behandla den här typen av ärenden där enskilda anser sig felaktigt behandlade av staten. För att Justititekanslern ska behandla en anmälan om ett felaktigt beslut så krävs det att beslutet inte går att överklaga. Det är bland annat därför som justitiekanslerämbetet finns till – för att ge medborgarna möjlighet att söka rättelse där det inte är möjligt i förvaltningsdomstol.

Intressant är att Olle Nilsson, ansvarig för läkarutbildningen vid Uppsala universitet fäster stor vikt vid vad Socialstyrelsen ska ha ”beslutat”. Som andra bloggare påpekat så faller detta utanför Socialstyrelsens ansvarsområde och det ska endast ses som en rekommendation även om nu Uppsala universitet verkar ha tagit det som intäkt för att stänga av mannen. Att det endast ska ses som en rekommendation och inte ett beslut har poängterats tidigare i Läkartidningen:

” När KI frågade om vår åsikt svarade vi att eftersom han inte har samhällets förtroende att arbeta som läkare borde det innebära att även verksamhetsförlagd utbildning är olämplig. Men detta är en rekommendation, något beslut har vi inget mandat att fatta, säger , chef för enheten för behörighet Thomas Tegenfeldtoch patientsäkerhet på Socialstyrelsen.”

Christer Sjöstrand, jurist på Högskoleverket, bedömer att Uppsala universitet, nu när mannen väl börjat på utbildningen, får svårt att utestänga honom från praktikdelen.
– Enligt högskolelagen får en student avskiljas från sin utbildning bara om det finns en påtaglig risk att han eller hon skadar annan person eller egendom. Avskiljandet gäller i så fall hela utbildningen; någon möjlighet att avskilja från ett särskilt moment finns inte, enligt Christer Sjöstrand.”

Således är det uppenbart att Uppsala universitet tagit Socialstyrelsens rekommendation för ett beslut och agerat efter detta medan Socialstyrelsen försöker friskriva sig med att man visserligen inte har något mandat i frågan men ändock vill göra en rekommendation som går utanför sitt tillsynsområde (troligen av populistiska skäl) samtidigt som Högskoleverket förklarar att det torde vara svårt att stänga av mannen från utbildningen. Till och med för en lekman som jag själv så är det uppenbart att det är stor skillnad att basera myndighetsutövning på ett beslut från en behörig myndighet och att basera ett beslut på uttalande från en myndighet som egentligen inte har med frågan att göra. Det är sådana här frågor som Justitiekanslern och Justitieombudsmannen bland annat granskar och det är viktigt för medborgarnas rättsäkerhet att de har oberoende organ att vända sig till för rättelse och skadestånd. Det är också viktigt att befattningshavare vid myndigheter är medvetna om att felaktiga beslut och rena rättsövergrepp kan resultera i skadestånd.

Det ska bli intressant hur utfallet blir – troligen har ett allvarligt fel begåtts och då ska mannen givetvis ha skadestånd för den skada han har orsakats. Allt annat vore särbehandling och förkastligt för en rättstat. Frågan är om Justitiekanslern har mod nog att stå emot den högljudda delen av den allmänna opinionen?

Jakob Heidbrink har tidigare diskuterat frågan kring Socialstyrelsens agerande gentemot Uppsala universitet här och Anne Skåner diskuterar i allmänhet yrkesförbud här.

Tillägg 2012-12-12: Aftonbladet avslöjade här att Socialstyrelsens Thomas Tegenfeldt, numera på Sveriges Kommuner och Landsting, nyligen dömts i en större traffickinghärva med unga prostituerade i Stockholm. Om detta går att läsa mer här.

Annonser

Kategorier

%d bloggare gillar detta: