Skrivet av: Kapten Nemo | fredag 23 maj 2008

Om säkerhet, misstänkta och medierna…

Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har rapporterat om de två männen som greps för att de misstänks ha försökt föra in sprängmedel på kärnkraftverket i Oskarshamn.

Orsaken till misstanken är att en detektor som används för inpasseringskontroll har gett utslag för sprängämne. Männen har numera släppts och Statens Kriminaltekniska laboratorium och kärnkraftverket själva uppger att det är si och så med detektorns tillförlitlighet och om vad som definieras som sprängmedel. Polis och åklagare hävdar dock att männen är fortsatt misstänkta.

Först kan det konstateras att det här har fått en väldig uppmärksamhet. Medierna har vridit och vänt på männens förflutna. Det har också förts fram stark kritik att en av männen är dömd för en rad brott för ett antal år sedan. Man menar att han aldrig borde ha tillåtits att arbeta där.

Jag vill mena att dels så kan man inte se allt i svart och vitt, den Kärnkraftverket Oskarshamnsom dömts för brott behöver inte vara olämplig på en känslig arbetsplats. Allt beror på brottets art, tidpunkt och vilken relation det har till arbetet. I det här fallet var det en mängd brott så sent som 2002 vilket borde olämpligförklarat mannen om inte väldigt särskilda skäl förelåg. Jag tror ändå att säkerhetsavdelningen gjort en riktig bedömning. Det är oerhört viktigt att dömda människor får en individuell prövning och inte utesluts från arbetsmarknaden. En vanlig ligist, dömd för flera brott, kan knappast äventyra säkerheten på ett kärnkraftverk. Då är en alkoholist eller missbrukare mycket farligare. Den som har terroristkopplingar ska givetvis diskvalificeras – vare sig han är dömd eller ostraffad.

Att polis och åklagare uppger att männen fortfarande är misstänkta är symptomatiskt för vårt rättsväsende. Männen släpptes därför att det är sannolikt att utrustningen tagit fel och att männen är oskyldiga. Inte för att de inte kan försvåra en utredning. Den som misstänks ha planerat att spränga ett kärnkraftverk släpps nämligen inte – vare sig han kan försvåra en utredning eller ej. Straffvärdet för att planera att spränga ett kärnkraftverk renderar mer än två år i fängelse och det innebär därmed obligatorisk häktning av den misstänkte! Åklagare och polis försöker att rädda ansiktet. Det är regel snarare än undantag att de gör sådana uttalanden då de annars tvingas erkänna att ett misstag begåtts.

Misstankarna kommer att avskrivas. Männen har fått sina liv upp och nedvända. De tillhör en fristående entreprenadfirma och det är tveksamt om de kan fortsätta arbeta där. Frågan är vilket ansvar media har och vilket ansvar åklagare och polis har. Medierna anammar ofta för okritiskt åklagare och polis versioner eftersom det annars skulle riskera att spräcka en bra ”story”.

Nyheten väcker också tanken kring säkerheten på våra kärnkraftverk. Jag tycker att dagens nyhet visat att den är god och ger gott hopp om framtiden för svensk kärnkraft. Det var en positiv överraskning att läsa att andra kärnkraftverk har en elektronisk näsa som kan upptäcka sprängmedel och annat – trots att hotet om terrorism i Sverige är kraftigt överdrivet. Den kostar väldigt mycket pengar, så mycket att flygplatser i Sverige inte har råd med den. Kärnkraftverket i Oskarshamn hade ingen, kontrollen gjordes manuellt strickprovsvis. Givetvis bör maskiner inte helt ersätta de kontroller som utförs av människor – och maskiners resultat bör granskas med kritiska ögon innan man vänder upp och ned på människors liv.

Annonser

Kategorier

%d bloggare gillar detta: